Odlehčovací služba - veřejný závazek

POSLÁNÍ

Poskytovat kvalitní, finančně dostupné a dlouhodobě udržitelné sociální a zdravotní služby odpovídající potřebám obyvatel regionu, v souladu s vývojem v oboru poskytovaných služeb.

CÍL

Umožnit seniorům plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě a osobním potřebám každého uživatele a pečujícím nabídnout prostor k potřebnému odpočinku.

CÍLOVÁ SKUPINA

Služba je určena seniorům od 65 let věku případně mladším, kteří jsou závislí na každodenní pomoci jiné osoby.

PRINCIPY

 • respektování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory
 • týmový přístup k uživatelům
 • odbornost a komunikace
 • podpora soběstačnosti
 • využívání běžných veřejných služeb
 • etický přístup k uživatelům

 

 

 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku