POSLÁNÍ

Poskytovat informační a konzultační zázemí v oblasti demence, především Alzheimerovy choroby.

CÍLE

 • komplexně podpořit setrvání uživatele s demencí v domácím prostředí, popř, doporučit vhodnou službu,
 • preventivně působit proti syndromu vyhoření pečujících osob v rodinách i institucích,
 • poskytovat zácvikovou podporu při využívání specifických aktivizačních nástrojů a postupů zaměřených na uživatele s demencí, především s Alzheimerovou chorobou,
 • zajišťovat osvětu a vzdělávání v oblasti demence ,
 • provádět certifikované testování paměti.

CÍLOVÁ SKUPINA

Laická i profesní veřejnost zajímající se o problematiku demence, především Alzheimerovy choroby a osoby pečující, kterých se tato problematika týká.

PRINCIPY

 • respektování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory
 • týmový přístup k uživatelům
 • odbornost a komunikace
 • podpora soběstačnosti
 • využívání běžných veřejných služeb
 • etický přístup k uživatelům

 

 

 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku