Domov se zvláštním režimem - veřejný závazek

POSLÁNÍ

Poskytovat kvalitní, finančně dostupné a dlouhodobě udržitelné sociální a zdravotní služby odpovídající potřebám obyvatel regionu, v souladu s vývojem v oboru poskytovaných služeb.

CÍL

Umožnit uživatelům s demencí, zejména Alzheimerovou chorobou, co nejplnohodnotnější život, s přihlédnutím k individualitě, osobním potřebám a požadavkům na bezpečnost prostředí každého uživatele. 

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby od 45 let věku, které jsou závislé na pomoci jiné osoby z důvodu Alzheimerovy choroby, popř. jiného typu stařecké demence. 

PRINCIPY

 • respektování práv uživatelů
 • respektování volby uživatelů
 • individualizace podpory
 • týmový přístup k uživatelům
 • odbornost a komunikace
 • podpora soběstačnosti 
 • využívání běžných veřejných služeb
 • etický přístup k uživatelům

 

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ SE PŘI SVÉ ČINNOSTI ZAVAZUJE DODRŽOVAT A AKTIVNĚ PROSAZOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA UŽIVATELŮ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU:

 1. Být informován o své chorobě.
 2. Mít vhodnou a soustavnou lékařskou péči.
 3. Být užitečný při práci a zábavě tak dlouho, jak jen to je možné.
 4. Být vnímán při jakémkoli zacházení jako dospělý člověk, ne jako dítě.
 5. Při vyjádření svých citů být brán vážně.
 6. Je-li to možné, nebýt léčen psychotropními látkami.
 7. Žít v bezpečném, srozumitelném a předvídatelném prostředí.
 8. Mít potěšení z každodenních činností, které dávají životu smysl.
 9. Mít možnost chodit pravidelně ven.
 10. Pociťovat tělesný kontakt včetně objetí, pohlazení a podržení ruky.
 11. Být s lidmi, kteří znají život nemocného, včetně jeho kulturních a náboženských zvyklostí.
 12. Být ošetřován pracovníky, kteří jsou vyškoleni pro péči o osoby s demencí.

 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku