Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem je sociální službou poskytovanou na základě §50 zákona 108/2006 Sb. Kapacita sociální služby Domov se zvláštním režimem v Domově důchodců Ústí nad Orlicí je 51 lůžek.

Cílová skupina:

Služba je poskytovaná osobám od 45 let věku, které trpí Alzheimerovou chorobou nebo jiným typem demence.
Služba není určena:
Osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterým Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

O službě:

Služba je poskytována nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Uživatelé mají k dispozici ubytování ve dvoulůžkových a třílůžkových pokojích v budově A. Uživatelům je dle individuálních potřeb poskytována komplexní odborná péče prostřednictvím zdravotních sester, pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků. Cílem služby je podpořit uživatele v udržení jejich soběstačnosti vždy s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Uživatele podporujeme v činnostech, které jsou běžné pro domácnost jako je vaření, pečení, utírání nádobí, hrabání listí, práce na zahrádce, pletení, … Tyto činnosti jsou uživatelům blízké a přináší jim pocit uspokojení. Vedle těchto aktivit mají uživatelé možnost využít rukodělné činnosti, procvičování paměti, různé nenáročné sportovní aktivity, zpívání, společné procházky, ale i běžné posezení u kávy a čaje a mnoho dalšího. Uživatelům, kteří mají rádi zvířata je nabízena možnost využití animoterapie (dochází k nám pejsek, máme svoji kočičku a králíčky Boba a Kulíška, nechybí u nás ani rybičky či andulky). Není-li možné pro zdravotní stav nabídnout uživateli skupinové aktivizační činnosti, jsou nabízeny aktivizační činnosti na pokoji, u lůžka, často ve spolupráci s dobrovolníky. Pracujeme se životními příběhy uživatelů a pomoci individuálního plánu se snažíme každému uživateli „ušít službu na míru“, aby se u nás cítil co možná nejpříjemněji. Uživatelé mají možnost v Domově využít také péči lékaře, základní rehabilitaci (formou společného cvičení na tělocvičně (protahování svalů, posilování, …), ale i individuální nácviky chůze, úchopů např. hrnečku a individuální cvičení v lůžku) a duchovenskou péči.

Více informací o průběhu služby naleznete zde.

 

Obyvatelům Domova jsou k dispozici další služby, které zvyšují jejich pohodlí.
KADEŘNICTVÍ - kadeřníka lze navštívit jednou za dva týdny přímo v Domově
PEDIKÚRA - každých 14 dní dochází do Domova pedikérka. Obyvatelé si mohou zvolit mokrou či suchou pedikúru
DOPRAVA - ve městě provozuje Český červený kříž seniordopravu, kterou mohou obyvatelé Domova využít
SPOLEČNOST - do Domova docházejí dobrovolníci z místního dobrovolnického centra Světlo, kteří se seniorům věnují - hrají s nimi společenské hry a povídají si s nimi
ZPRAVODAJ - o dění v Domově informuje pravidelný měsíčník
DROBNÉ OPRAVY - určení zaměstnanci Domova jsou vybaveni k provádění drobných oprav pro obyvatele Domova

Zdravotní péče

Stáří sebou přináší zdravotní problémy. Počítáme s tím.

V rámci Domova důchodců Ústí nad Orlicí je pro obyvatele, pokud tak určí lékař Domova, zajištěna zdravotní péče ve formě odběrů, převazů, polohování a podání léků. Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny nepřetržitě. Za obyvateli Domova 2x v týdnu a dle aktuální potřeby dochází lékařka, která dlouhodobě sleduje a zná jejich zdravotní stav. Do Domova také pravidelně dochází psychiatr, spolupracujeme i se specialisty mimo Domov, obyvatelům zajištujeme doprovod na potřená vyšetření.

 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku