Domov pro seniory - postup přijetí

Přemýšlíte o využití sociálních služeb Domova důchodců Ústí nad Orlicí?

Dle Vaší potřebnosti si vyberte konkrétní sociální službu a podejte příslušnou Žádost.

Formuláře jsou k dispozici u naší sociální pracovnice nebo ke stažení ZDE.

 

Návod při vyplňování žádosti:

 • vyplnit Žádost - tato musí být podepsána žadatelem - je-li žadatel omezen ve svéprávnosti, podepíše Žádost jeho opatrovník,
 • potvrdit tiskopis „ Vyjádření lékaře" - u ošetřujícího lékaře žadatele, případně doložit aktuální lékařskou zprávu ze zdravotního stavu, ve kterém v současné době žadatel pobývá,
 • vyplnit Dotazník o žadateli, včetně životního příběhu, který uživatelům usnadní adaptaci na nové prostředí,
 • doložit kopii rozhodnutí o přiznaném příspěvku na péči,
 • je-li žadatel omezen ve svéprávnosti - doložit  usnesení soudu o ustanovení opatrovníka.

 

Vyplněné formuláře můžete osobně předat naší sociální pracovnici nebo zaslat na adresu

Domov důchodců Ústí nad Orlicí, Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí.

Splňuje -li Žádost všechny náležitosti, předáme ji k posouzení naší smluvní lékařce.

Po posouzení Žádosti budete písemně vyrozuměni o zařazení nebo nezařazení do pořadníku žadatelů.

V případě vhodného místa Vás naše sociální pracovnice bude písemně nebo telefonicky kontaktovat.

Pokud dosud nepobíráte příspěvek na péči, podejte si žádost o jeho přiznání na Kontaktním pracovišti místně příslušného Úřadu práce.

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme, poradíme, kontaktujte nás.

 

 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku