Domov pro seniory

Domov pro seniory je sociální službou poskytovanou na základě §49 zákona 108/2006 Sb. Kapacita sociální služby Domov pro seniory v Domově důchodců Ústí nad Orlicí je 89 lůžek.

Cílová skupina

Senioři od 65 let věku, případně mladší, kteří jsou závislí na pomoci jiné osoby.
Služba není určena: Osobám vyžadujícím specifický přístup personálu nebo technické vybavení, kterým Domov důchodců Ústí nad Orlicí nedisponuje.

O službě

Služba je poskytována nepřetržitě jako dlouhodobá pobytová služba sociální péče, součástí služby je celodenní stravování a praní prádla. Uživatelé mají k dispozici ubytování v jednom jednolůžkovém a čtyřiačtyřiceti dvoulůžkových pokojích v budově B.

Uživatelům je dle individuálních potřeb poskytována komplexní odborná péče prostřednictvím sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách a zdravotních sester. Cílem služby je podpořit uživatele v udržení jejich soběstačnosti vždy s přihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Pro usnadnění adaptace a začleňování uživatelů do sociálního prostředí Domova jsou zajišťovány tyto aktivizační činnosti – procvičování motorických dovedností formou různých rukodělných činností (tvoření různých tematických výrobků), dále pak formou společného cvičení na tělocvičně (protahování svalů, posilování, …), ale i individuální nácviky chůze, úchopů např. hrnečku a individuální cvičení v lůžku. Ve spolupráci s místními MŠ, ZŠ a ZUŠ zajišťujeme různá hudební a divadelní vystoupení. Uživatelům také nabízíme pravidelné čtení na pokračování, hraní společenských her, hudební a biblické hodinky. Nepravidelně pak pořádáme sportovní odpoledne a „reminiscenční kavárničky“. Uživatelům, kteří mají rádi zvířata je nabízena možnost využití animoterapie (dochází k nám pejsek, máme svoji kočičku a králíčky Boba a Kulíška). Není-li možné pro zdravotní stav nabídnout uživateli skupinové aktivizační činnosti, jsou nabízeny aktivizační činnosti na pokoji, u lůžka, často ve spolupráci s dobrovolníky. Pracujeme se životními příběhy uživatelů a pomoci individuálního plánu se snažíme každému uživateli „ušít službu na míru“, aby se u nás cítil co možná nejpříjemněji.


Více informací o průběhu služby naleznete zde.

Obyvatelům Domova jsou k dispozici další služby, které zvyšují jejich pohodlí.

KADEŘNICTVÍ - kadeřníka lze navštívit jednou za dva týdny přímo v Domově
PEDIKÚRA - každých 14 dní dochází do Domova pedikérka. Obyvatelé si mohou zvolit mokrou či suchou pedikúru.
DOPRAVA - ve městě provozuje Český červený kříž seniordopravu, kterou mohou obyvatelé Domova využít
SPOLEČNOST - do Domova docházejí dobrovolníci z místního dobrovolnického centra Světlo, kteří se seniorům věnují - hrají s nimi společenské hry a povídají si s nimi
ZPRAVODAJ - o dění v Domově informuje pravidelný Měsíčník
DROBNÉ OPRAVY - určení zaměstnanci Domova jsou vybaveni k provádění drobných oprav pro obyvatele Domova

STRAVOVACÍ KOMISE - uživatelé mají možnost vyjádřit se ke kvalitě stravování v Domově na pravidelných schůzkách tzv. Stravovací komise.

Zdravotní péče

Stáří sebou přináší zdravotní problémy. Počítáme s tím.

V rámci Domova důchodců Ústí nad Orlicí je pro obyvatele, pokud tak určí lékař Domova, zajištěna zdravotní péče ve formě odběrů, převazů, polohování a podání léků. Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které jsou v Domově přítomny nepřetržitě. Za obyvateli Domova pravidelně dochází lékař, který dlouhodobě sleduje a zná jejich zdravotní stav. Do Domova také pravidelně dochází psychiatr, spolupracujeme i se specialisty mimo Domov, obyvatelům zajištujeme doprovod na potřená vyšetření. 

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku