Návštěvy od 20. 3. 2021

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ OD 20. 3. 2021

Na návštěvu do Domova mohou osoby, které:

 1. a) se prokáží negativním výsledkem na onemocnění Covid-19, ne starším než 48 hodin (testování je možné domluvit i u nás v Domově, kontaktní osoba Hegrová tel.: 734 793 449)
 2. b) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad;
 3. c) mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19

Stále platí povinnost:

 • používat ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu;
 • využívat rezervační systém;

https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=16038&rId=20230&sId=44257#_

 • dezinfikovat si u vstupu ruce

Co je u nás nového?

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku