Návštěvy od 1. 1. 2021

NÁVŠTĚVY V DOMOVĚ OD 1. 1. 2021

Všechny návštěvy jsou POVINNY prokázat se negativním testem na Covid 19, ne starším 2 dnů, případně prokázat se proděláním covidového onemocnění v uplynulých max. 90 dnech. Antigenní testování zdarma provádí Nemocnice Pardubického kraje: https://www.nempk.cz/informace/antigenni-testovani-pro-verejnost

Info linka 607 090 808., každý všední den od 7.00 do 15.30 

Všechny návštěvy jsou povinny po celou dobu návštěvy v Domově používat vlastní respirátor FFP2, případně KN 95 a mít jím zakrytá ústa i nos.

Návštěvy v Domově jsou možné každý všední den od 9 – 11 a od 13 – 15 hod. Návštěvu je nutné předem zarezervovat přes rezervační systém

https://booking.reservanto.cz/Modal/?id=16038&rId=20230&sId=44257#_

případně na tel. 603 56 67 67, 734 793 446

Povinnost dodržovat tato pravidla mají i návštěvy k osobám s omezenou svéprávností !!!

V případě pobytu obyvatel mimo Domov je nutné počítat s následnou karanténou na k tomu vyčleněném pokoji a podrobení se antigennímu testu. Tato opatření jsou nutná v případě jakéhokoliv pobytu mimo areál Domova bez ohledu na délku jeho trvání. Pobytem mimo Domov se rozumí jakékoliv jeho opuštění.

Děkujeme za respektování těchto pravidel !!!

 

 

Co je u nás nového?

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku