Rádi bychom poděkovali:

p. Zapletalové

p. Aligerové

rodině Kovářových 

dětem a pedagogům ze ZŠ Bratří Čapků

Elišce a Vašíkovi

a všem dobrovolným anonymním dárcům, kteří pro nás přes sbírku ČČK napekli cukroví.

 

Dále pak:

p. Šumberové

p. Pinďákové

p. Ulrichovi

p. Divišové

sl. Rybkové

sl. Mrňákové

sl. Pospíšilové

za nezištnou a dobrovolnou pomoc v přímé péči.

Díky patří také panu Mgr. Janu Pokornému a sl. Petře Svobodové za pomoc s provozními záležitostmi Domova.

 

Děkujeme také všem dárcům, kteří našim obyvatelům ve sbírce Strom splněných přání, která je každoročně pořádaná oblastním spolkem ČČK, nakoupili dárky a splnili jim jejich přání.

Děkujeme také spolku Energiilekarum za energetickou podporu našim zaměstnancům. 

 

V neposlední řadě pak děkujeme všem našim zaměstnancům za jejich odhodlání a skvělou práci i přes velké psychické i fyzické vyčerpání !!!

 

 

DĚKUJEME !!!

 

Co je u nás nového?

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku