Zkušenosti z Itálie

Domov důchodců Ústí nad Orlicí sbíral zkušenosti v Itálii

Čtyři severoitalská zařízení navštívili ve dnech 9. až 14. června 2019 zaměstnanci Domova důchodců Ústí nad Orlicí. Návštěva se uskutečnila na základě pozvání z italské strany. O našem Domovu v severní Itálii vědí, protože se pravidelně účastníme tamních Alzheimer festivalů a dokumentární film o našem zařízení se promítal i na milánské radnici. Tentokrát jsme navštívili čtyři zařízení ve dvou regionech. Z každé návštěvy si odvážíme nové nápady a poznatky.

Všechna navštívená italská zařízení se věnují péči o osoby s Alzheimerovou chorobou – především, pobytové, ale i terénní.

Naučili jsme se několik italských slov, ale především jsme se seznámili s unikátní metodou výtvarné činnosti pro osoby s demencí, s rozšiřujícími aktivizačními technikami a domluvili jsme se na výměnných stážích českých a italských zaměstnanců. Dva italské způsoby práce chceme přenést jako zahraniční know-how do České republiky, protože tady se nevyužívají a je to škoda.

Domov důchodců Ústí nad Orlicí bude spolupráci se severoitalskými Domovy dále prohlubovat. Připravuje například česko-italskou odbornou konferenci.

O uskutečněné cestě proběhne přednáška s promítáním fotografií pro obyvatele a zaměstnance Domova a jejich rodinné příslušníky.Co je u nás nového?

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku