Neformální pečující

V okrese Ústí nad Orlicí pomáháme vzdělávat neformální pečující

Projekt OPZ č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001061 s názvem „Podpora spolupráce a odborného rozvoje neformálních pečujících v okrese Ústí nad Orlicí a podpora jejich spolupráce s poskytovateli sociálních služeb“ vyhledává, propojuje, motivuje a vzdělává osoby, které neformálně pečují o své rodinné příslušníky na území okresu Ústí na Orlicí. Projekt v hodnotě 5 810 345 Kč je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Partnery projektu jsou Komunitní centrum Petrklíč, Alzheimer’s support center Czech Republic, o. p. s. a my. Projekt probíhá od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.

Co je u nás nového?

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku