Slavnostní odhalení vážky

Na fontánu před Domovem důchodců Ústí nad Orlicí byla znovu umístěna plastika vážky

V pondělí 6. 6. 2016 proběhla slavnostní instalace plastiky Vážka na fontánu jezírka Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Autorem plastiky je umělecký kovář František Antonín Bečka. Pozinkovaná a patinovaná plastika nahrazuje původní měděnou plastiku, která byla před několika lety ze stejného místa ukradena.

Máme radost z toho, že se nám podařilo vážku před Domov po letech znovu vrátit. Symbolizuje rychlost a přesnost, což vhodně kontrastuje s naším logem – hlemýždí ulitou. Zatímco svým obyvatelům chce být Domov bezpečným útočištěm, skutečným domovem, zaměstnance vedeme k tomu, aby náš Domov odborně táhli dopředu, rychle a přesně.  Vážka Františka Antonína Bečky tuto myšlenku vystihuje – a když se na ni podíváte zblízka a zepředu, všimnete si, že se usmívá – a úsměv je v našem Domově doma.

Slavnostní instalace se zúčastnily dvě desítky obyvatel Domova a další hosté, včetně autora plastiky.

Jsou Domovy, které mají jen jméno, některé ke jménu používají logo, několik Domovů má k logu reálný, skutečně existující symbol – třeba Domov pod Kuňkou, nad nímž se vypíná hrad Kunětická Hora. Domov důchodců Ústí nad Orlicí by se mohl jmenovat U dvou vážek – jedna, kovová, právě usedla na fontáně v jeho průčelí, druhá, papírová, visí od loňského září na hlavní chodbě. Je to certifikát Vážka®, který Česká alzheimerovská společnost uděluje kvalitním Domovům, pečujícím o osoby s Alzheimerovou chorobou.

Fotografie z akce naleznete ve fotogalerii.

Co je u nás nového?

 • Bližší informace o službě?
  Mgr. Eva Plívová
  vedoucí sociálního úseku
  734 793 446
  Mgr. Dana Matoušková, DiS.
  sociální pracovnice
  603 566 767
  Volejte ve všední den
  od 8 do 16 hodin
  Pracovnice hodiny

Zřizovatel

DDUO na Facebooku